No More Shopping

Posted: 09/21/2020 by Bo

brunette woman in golden top and silk pants standing by a shelves with shoes

Idea stojąca za zamkniętym obiegiem mody czyli przekazywaniu nienoszonych rzeczy kolejnym osobom jest jasna i zrozumiałam. Można ją stosować poprzez swapy (wymiana ubrań), komisy, platformy aukcyjne lub aplikacje do odsprzedaży. Zupełna rezygnacja z zakupów byłaby chyba jednak niemożliwa dla większości osób wrażliwych estetycznie. A tam gdzie jest potrzeba tam pojawiają się nowe koncepty.

Read more

Vintage Fashion in London – Best Shops I

Posted: 03/06/2017 by Monia

Forget the dusty interiors of second-hand stores, tons of creepy clothes flooding the racks and the peculiar smell of thrift-shop. London has lots of unique vintage stores, driven by the vibe of their founders and owners. Some of those places refer to their merchandise as „treasures”, not simply clothes. Those pre-owned treasures are often referred to as „pre-loved”, which emphasises the passion behind those.

Read more